K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
BIP.gov.pl

  instrukcja korzystania z BIP


  UWAGA: instrukcja korzystania z BIP jest obowiązkową stroną każdego BIP.

  1. Przeglądanie stron
  Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.

  Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej oraz wersje archiwalne strony.

  2. Strony systemowe
  System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):

      Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)

  Administrator BIP - sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad wyborem, wprowadzaniem i publikowaniem treści w BIP, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
  Redaktor BIP - wyznaczony przez dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu pracownik, który upoważniony jest do technicznego umieszczania informacji w BIP.

      Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
      Inne informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP

      Rejestr stron usuniętych - zawiera rejest stron usuniętych

  3. Moduł wyszukiwania
  Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

  4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
  Pod głownym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

  5. Informacje nieudostępnione w BIP
  Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

      wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu,
      udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w sekretariacie,
      udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.)

  Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

  Załączniki:

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  MS Word lub PDF

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marcin Jaroszkiewicz
  Publikacja dnia: 07.11.2023
  Podpisał: Marcin Jaroszkiewicz
  Dokument z dnia: 07.11.2023
  Dokument oglądany razy: 1702
Zespół Szkół nr 11 Kalisz