K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19
BIP.gov.pl

  Inne informacje

  Wymagane dokumenty:
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej. 

  Opłaty:
  Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu

  Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Jednostka odpowiedzialna:
  Komórka organizacyjna odpowiedzialna za załatwienie sprawy, której dotyczy wnioskowana informacja.

  Tryb odwoławczy:
  W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

  Podstawa prawna:
  Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

  Załączniki:

  Wniosek o udzielenie informacji publicznej (PDF) Pobierz>>>

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marcin Jaroszkiewicz
  Publikacja dnia: 11.02.2021
  Podpisał: Sylwia Baranowska
  Dokument z dnia: 11.02.2021
  Dokument oglądany razy: 2544
Zespół Szkół nr 11 Kalisz